Дигитална библиотека
книги списанија CD - а слики, аудио, видео Електронски
материјали
3D модели Големи
слики
Најави се:
Корисник:
Лозинка:
Заборавена лозинка
  Контакт
     Библиотека
  Поважни линкови
     ЕТФ
     МФС
     ОДЛ - Скопје
     Елфаско
     Унив."Кирил и Методиј"
     НУБ"Климент Охридски"
 
  Наслов Автор    
 
  Јазик Прикажи ги првите  
 
 
ШТО НИ НУДИ ОВОЈ СИСТЕМ...

Оваа WEB апликација овозможува пребарување и преглед на книги, списанија,CD-a, слики, аудио и видео, електронски материјали, 3Д модели и големи слики во Библиотечниот информационен систем на ЕТФ и МФ. Вработените и студентите од ЕТФ и МФ можат да резервираат и поништат резервации на книги.На овој начин се подобрува работењето на Библиотечниот информационен систем.

КАКО ДА ДОБИЈАМ ПРИСТАП НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ НА ЕТФ и МФ...

Доколку сте вработен или студент на ЕТФ и МФ треба на посебен лист кој се издава на шалтерот на Библиотеката да изберете свое корисничко име и да го напишете вашиот валиден e-mail доколку имате,во спротивно ќе треба да си отворите нов и по ваша желба може да ја добиете лозинката во писмена форма или пак на вашиот e-mail, така што на тој начин и вие ќе бидете дел од овој систем.

НАПОМЕНА...

Студентите оваа обврска ја регулираат при запишувањето на овие два факултета. Пред самото дипломирање студентот е обврзан на време да ги врати книгите.Така на тој начин студентот завршува со членството во овој систем.

Марјан Арсиќ & Далибор Илиевски©2004, Декември